Under våren 2016 besökte jag Berlin under 3,5 månader. Dagligen besökte jag platser där jag kunde teckna kroki och modellteckning. Syftet var att utveckla seendet men även möjlighet att träffa andra konstnärer som brann för tecknandet. Unga och gamla, alla med olika ingångar till konst och skapande men alla med samma passion och övertygelse. 
Resan resulterade i utställningen ”Modellteckningar & krokier” på Galleri Maria Lancing.
Nedan är ett urval av bilderna.
Back to Top