Mobile Stories stöttar unga i att delta i det demokratiska samtalet. Unga ges en röst genom ett utbildande publiceringsverktyg, som kan användas i undervisningen, i biblioteksverksamhet, av ungdomsråd – eller för att starta en digital skoltidning. 
Jag jobbar återkommande med Lotta Bergseth och Jenny Sköld, grundarna av Mobile Stories. 2020 gjorde jag denna animation som en illustration över svårigheten att navigera i dagens informationsflöden.
Back to Top